projectes_espai_trail3

ESPAI TRAIL

  • Client: Espai Trail
  • Ubicació: Ripoll
  • Data del projecte: 2018
Descripció del projecte
  • Disseny flyers promocionals
  • Impressió Offset dels diferents models

Altres Projectes relacionats